Hệ thống năng lượng mặt trời lai

Giới thiệu

Có hai loại hệ thống kết hợp chính

A. Hệ thống năng lượng mặt trời lai có thể lưu trữ năng lượng mặt trời trong pin, được tạo ra vào ban ngày và sử dụng nó vào ban đêm. Khi năng lượng lưu trữ được tiêu thụ, Grid sẽ cung cấp năng lượng dự phòng.

B. Các hệ thống hybrid cũng có thể sạc pin bằng điện giá rẻ ngoài giờ (thường sau nửa đêm đến 6 giờ sáng). mọi người gọi nó là 'hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời'.

Hệ thống năng lượng mặt trời lai

Lợi ích


  • Lưu trữ điện mặt trời hoặc điện giá thấp (ngoài giờ cao điểm).
  • Cho phép sử dụng năng lượng mặt trời trong thời gian cao điểm (tự sử dụng hoặc thay đổi tải)
  • Nguồn điện có sẵn khi mất điện lưới hoặc mất điện - Chức năng của UPS
  • Cho phép quản lý năng lượng tiên tiến (ví dụ: cạo đỉnh)
  • Cho phép độc lập năng lượng
  • Giảm mức tiêu thụ điện từ lưới điện (nhu cầu giảm)


Thích hợp cho

Off Grid Solar Power Systems Application

Sử dụng tại nhà

Off Grid Solar Power Systems Application

Sử dụng văn phòng

Off Grid Solar Power Systems Application

Sử dụng tại nhà máy

Off Grid Solar Power Systems Application

Trang trại năng lượng mặt trời

xinlianshuijing
xiongbobby
Feedback