Hệ thống lưu trữ năng lượng

Giới thiệu

Hệ thống lưu trữ năng lượng hoạt động bằng cách thu giữ điện được sản xuất bởi cả tài nguyên tái tạo và không thể tái tạo và lưu trữ để xả khi cần thiết. Giải pháp cho phép người dùng ra khỏi lưới điện và chuyển sang sử dụng điện được lưu trữ, tại thời điểm có lợi nhất, giúp linh hoạt hơn và kiểm soát việc sử dụng điện.

Hệ thống lưu trữ năng lượng

Lợi íchỞ cấp độ Lưới, lưu trữ năng lượng làm giảm căng thẳng cho cơ sở hạ tầng mạng điện. Nó cũng cung cấp các tùy chọn cân bằng nhu cầu hiệu quả cho Lưới.

Đối với người tiêu dùng điện lớn, lưu trữ năng lượng cung cấp sự linh hoạt trong việc cung cấp điện và cơ hội tiết kiệm chi phí đáng kể bằng cách cho phép chuyển đổi sang điện được lưu trữ trong các giai đoạn thuế quan cao điểm.

Nó giúp loại bỏ nguy cơ gián đoạn mạng bằng cách cung cấp đầy đủ các khả năng của UPS, giảm khả năng xảy ra lỗi liên quan đến năng lượng.Loại

1. Giải pháp lưu trữ năng lượng phân tán

Tính năng chương trình:
Sắp xếp phân phối pin cung cấp mức độ an toàn cao;
Nó có thể được bố trí ở khu vực có chênh lệch giá điện sử dụng là lớn nhất, tiến hành sạc và xả nhiều lần trong ngày để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, trong khi đó, nó có thể tham gia vào Dịch vụ phụ trợ lưới điện và tăng cường lợi nhuận đáng kể. Pin được quản lý theo nhóm tốt để kéo dài tuổi thọ pin hiệu quả và đảm bảo doanh thu của nhà máy điện lưu trữ năng lượng ;
Mức độ chuyển tiếp cao và việc xây dựng đơn giản, có thể rút ngắn hiệu quả thời gian xây dựng và giảm chi phí kỹ thuật;
Tủ lưu trữ năng lượng phân tán có kích thước nhỏ và mật độ năng lượng cao, và có thể được bố trí trong khu vực lân cận của phòng phân phối điện.

2. Giải pháp sử dụng pin theo tầng

Tính năng chương trình:
Dòng nhóm điện áp rộng PCS (phạm vi điện áp DC 200-900V) trực tiếp khớp với bộ pin theo tầng, không yêu cầu tháo gỡ, kết nối loạt hoặc kết nối song song của bộ pin;
Nhiều bộ chuỗi nhóm điện áp rộng PCS có thể kết nối song song ở phía AC và dưới sự điều khiển tập trung;
Nó làm giảm đáng kể độ khó của việc sử dụng thác pin điện và giải pháp có hiệu quả kinh tế tốt.

Thích hợp cho

Off Grid Solar Power Systems Application

Hệ thống giám sát

Off Grid Solar Power Systems Application

Trung tâm xử lý dữ liệu

Off Grid Solar Power Systems Application

Bệnh viện, trường học, thông tin liên lạc, v.v.

xinlianshuijing
xiongbobby
Feedback